Znaczenie obrzeków

Znaczenie obrzęków Obrzęki – niezależnie od ich pochodzenia obniżają czynność narządów przez uciśnięcie ,komórek płynem obrzękowym. W uciśniętych komórkach powstają zaburzenia przemiany materii. Prócz tego nagromadzenie się płynu w tkankach, a zwłaszcza w jamach ciała uciska sąsiednie narządy, których czynność wtedy ulega zaburzeniu. Nagromadzenie się :np. płynu obrzękowego w worku osierdziowym prowadzi do ciężkich zaburzeń czynności serca, w opłucnej do uciśnięcia płuca i znacznego zmniejszenia powierzchni oddechowej. Ucisk puchliny brzusznej na żyłę próżną wzmaga zbieranie się płynu w jamie brzusznej. Obrzęknięte tkanki są bardziej wrażliwe na zakażenie i posiadają większą skłonność do zapaleń niż tkanki zdrowe. Obrzęki płucne sprzyjają powstawaniu zapalenia płuc, obrzęknięta zaś skóra jest hardziej wrażliwa na zakażenie różą, łatwiej również ulega zapaleniu pod wpływem czynników drażniących. -XI. [patrz też: glikogenoza, osrodek zdrowia luzino, geografia puls ziemi 1 ćwiczenia odpowiedzi ]

Powiązane tematy z artykułem: geografia puls ziemi 1 ćwiczenia odpowiedzi glikogenoza osrodek zdrowia luzino