Wzgledna czestosc wystepowania schizofrenii wsród osób zazywajacych konopie i kokaine

Konopie indyjskie i kokaina są najczęstszymi nielegalnymi narkotykami w Ameryce Łacińskiej. Wiele badań sugeruje, że stosowanie marihuany zwiększa ryzyko schizofrenii; istnieje mniej dowodów dotyczących kokainy. Celem niniejszych badań było ustalenie względnej częstości występowania schizofrenii u osób leczonych z powodu zażywania pochodnych konopi indyjskich i zażywania kokainy w Chile. Próbkę 22 615 osób leczonych z powodu zaburzeń w używaniu narkotyków uzyskano z krajowego rejestru użytkowników usług uzależnień w Chile. Rozpoznania kliniczne zostały ustalone przy przyjęciu do programów leczenia uzależnień lub w dowolnym momencie w okresie leczenia. Wskaźniki rozpowszechnienia schizofrenii i zaburzeń pokrewnych oraz zaburzeń afektywnych obliczono dla grup osób z zaburzeniami kokainy i zaburzeń związanych z zażywaniem pochodnych konopi indyjskich. Wskaźniki szans (OR) dla schizofrenii i zaburzeń afektywnych obliczono dla użytko wników konopi indyjskich, wykorzystując grupę osób leczonych z powodu zaburzeń używania kokainy jako kategorii odniesienia. Częstość występowania schizofrenii i zaburzeń pokrewnych wynosiła 1,1% u osób z zaburzeniami kokainy, ale 5,2% u osób z zaburzeniami używania konopi indyjskich (OR 4,9; p <0,01). Częstość występowania zaburzeń afektywnych wynosiła 9,3% w zaburzeniach zażywania kokainy oraz 13,2% w zaburzeniach zażywania pochodnych konopi indyjskich (OR 1,5; p <0,01). Częstość występowania schizofrenii i, w mniejszym stopniu, zaburzeń afektywnych jest wyższa wśród osób z zaburzeniami używania konopi indyjskich niż zaburzenie używania kokainy wśród osób uczęszczających na usługi uzależnienia. [patrz też: blog motylki, poradnia hematologiczna poznań, pestka moreli gorzkiej ]

Powiązane tematy z artykułem: blog motylki pestka moreli gorzkiej poradnia hematologiczna poznań