Takie tetno nazywamy tetnieniem jednakowym (pulsus differens)

Takie tętno nazywamy tętnieniem jednakowym (pulsus differens). Zależnie od tego, która cecha tętna jest niejednakowa odróżnia się: 1) heterotopizm (pulsus differens heterotopicus) mający związek z nieprawidłowym przebiegiem, przeważnie wrodzonym, jednej z jednoimiennych tętnic bardzo często w tych przypadkach w miejscu prawidłowej siedziby tętnicy wyczuwa się tylko jej gałązkę, sama zaś tętnica leży gdzie indziej 2) heterochronizm (pulsus dijierens heterochronicus), gdy różnica dotyczy czasu 3) heterodynamizm (pulsus differens heterodynamicus), gdy niejednakowa jest wysokość tętna 4) heteromorfizm (pulsus dijerens heteromorphoticus), który cechuje różny kształt krzywej tętna. Heterochronizm, heterodynamizm i heteromorfizm bardzo często współistnieją. Wywołuje je utrudnienie dostawania się krwi do jednej z tętnic jednoimiennych wskutek ucisku z zewnątrz lub wskutek zmian chorobowych w ścianie tętnic. Tętno niejednakowe spotyka się: 1) stwar dnieniu tętnic na tle zwężenia (np. przez skrzeplinę) jednej z tętnic jednoimiennych lub jednej z tętnic doprowadzających 2) w przypadkach zmian zarostowych jednej z jednoimiennych tętnic 3) w przypadkach tętniaka tętnicy głównej, zwężającego ujście tętnicy bezimiennej, tętno w prawej tętnicy szprychowej jest słabsze i pojawia się później niż w lewej 4) w przypadkach tętniaka łuku tętnicy głównej, usadowionego przed odejściem lewej tętnicy podobojczykowej tętno jest słabsze i pojawia się w lewej tętnicy szprychowej nieco później niż w prawej. [hasła pokrewne: osrodek zdrowia luzino, ana blog, poradnia hematologiczna poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: ana blog osrodek zdrowia luzino poradnia hematologiczna poznań