Samodzielne podawanie nikotyny w amfetaminowych i fencyklidynowych modelach schizofrenii: rola stresu

Stosowanie nikotyny i uzależnienie są bardzo wysokie u pacjentów ze schizofrenią. Jednym z możliwych powodów jest to, że zmieniona aktywność dopaminy lub glutaminianu w schizofrenii zwiększa skuteczność wzmacniania nikotyny. Wykorzystaliśmy modele zwierzęce do przetestowania hipotezy, że stan hiperdopaminergiczny (wywołany wielokrotnymi przerywanymi wstrzyknięciami amfetaminy) lub zmieniona funkcja glutaminianu (podchroniczne wstrzyknięcie fencyklidyny, PCP) ułatwia spontaniczne nabywanie samodzielnego podawania nikotyny u szczurów. W doświadczeniu zwierzęta w stanie uczulenia indukowanym amfetaminą (AISS) nie różniły się od kontrolnych z wstrzykniętym roztworem soli w ich pozyskiwaniu i utrzymywaniu samodzielnego podawania nikotyny. Efekt ten został powtórzony w doświadczeniu 2, ale okazało się również, że szczury AISS i kontrole z wstrzykniętą solą fizjologiczną wykazywały wyższe wskaźniki samodzielnego podawania nikotyny w por wnaniu z nie poddanymi badaniu kontrolami. Różnica ta została utrzymana w kilku stałych proporcjach i progresywnych schematach zbrojenia. W eksperymencie 3 szczury traktowane PCP i ich kontrole z wstrzykniętą solą fizjologiczną nie różniły się od samodzielnego podawania nikotyny. Jednak obie grupy wykazały konsekwentnie zwiększoną odpowiedź na nikotynę na harmonogramy FR i PR w porównaniu do niewyciąganej grupy kontrolnej. Stres iniekcyjny wpływał na wyniki tych eksperymentów na dwa sposoby. Po pierwsze stres wtórny potencjalnie maskował wpływ leczenia AISS i PCP na samopodawanie nikotyny. Po drugie, sam stres iniekcyjny może być wystarczający do wywołania plastycznych zmian w układach dopaminy i glutaminianu, a te zmiany zwiększają nabywanie i utrzymywanie samodzielnego podawania nikotyny. Konieczne są dalsze badania nad rolą stresu w rozwoju używania i uzależnienia od nikotyny, w etiologii schizofrenii oraz w ich współwystępowaniu. [patrz też: przelicznik jednostek powierzchni, ana blog, koszulka virtus pro allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ana blog koszulka virtus pro allegro przelicznik jednostek powierzchni