Gdy czynnosc serca ulep poprawie i ucisk na tetnice bezimienna sie zmniejszy, prawa tetnica szprychowa otrzymuje coraz wiecej krwi

Gdy czynność serca ulep poprawie i ucisk na tętnicę bezimienną się zmniejszy, prawa tętnica szprychowa otrzymuje coraz więcej krwi. Wskutek tego wysokość fali tętna poprawia się w niej coraz bardziej aż wreszcie tętno może stać się w prawej tętnicy szprychowej wyższe niż w lewej. 6) w niedomykalności zastawki trójdzielnej tętno w prawej tętnicy szprychowej bardzo często jest słabsze niż w lewej, zależnie od ucisku tętnicy bezimiennej przez rozszerzoną górną żyłę główną i prawą bezimienną 7) czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla zależnie od odpływu krwi z tętnicy głównej do tętnicy płucnej przed odejściem lewej tętnicy podobojczykowej tętno w lewej tętnicy szprychowej może być słabsze. Różnicę wysokości tętna w tętnicach górnych i dolnych kończyn spostrzega się w chromaniu przerywanym oraz w zwężeniu cieśni tętnicy głównej. Osłuchiwanie tętnic Tętnice osłuchuje się bez ucisku, ucisk b owiem zwężając światło tętnicy może wywołać pojawienie się szmeru. Tętnicę szyjną osłuchuje się tuż powyżej obojczyka między przyczepami mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego oraz na poziomie chrząstki tarczowatej u przyśrodkowego brzegu tego mięśnia, tam gdzie tętnica przylega doń bezpośrednio, tętnicę podobojczykową – nad obojczykiem na zewnątrz od obojczykowego przyczepu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego oraz pod środkiem obojczyka. [przypisy: psycholog dziecięcy, psychoterapia wrocław, psycholog sportu ]

Niedostateczne wprowadzanie soli kuchennej

Niedostateczne wprowadzanie soli kuchennej przez czas dłuższy powoduje obniżenie kwaśności soku żołądkowego i zwiększa ujemny ,bilans wodny co sprzyja znikaniu obrzęków u chorych na nerki lub serce. W ,zaburzeniach przemiany chlorków na pierwszy plan wysuwa się zmiana przemiany wodnej. Im większe zatrzymanie chloru w ustroju, tym więcej zatrzymuje się w nim wody. Zatrzymanie się wody w ustroju w nadmiarze chlorków nie dopuszcza do powstawania stanu hiperchloremicznego. Chlorki opuszczają ustrój z moczem w większej lub mniejszej ilości. Zmniejszenie się wydalania chlorków z moczem widzimy w przypadku zwiększonego wydzielania soku żołądkowego podczas trawienia z; podwyższeniem się jego kwasoty lub w uporczywych wymiotach, podczas których chlorki wydalają, się z treścią żołądkową. W głodzie wydalanie chlorków z moczem jest również zmniejszone i ilość chlorków w moczu człowieka może dojść do 0,5 g na dobę. U głodujących zwierząt natomiast wydalanie chlorków z moczem praktycznie równa się zeru, gdyż na dobę wydala się zaledwie 0,01 g – 0,02 g. Źródłem chlorków w ustroju podczas głodu są rozpadające się tkanki. W głodzie chlorkowym wydzielanie kwasu solnego w żołądku ulega zatrzymaniu się i w soku żołądkowym znajduje się wtedy tylko pepsyna. We krwi powstaje wtedy hipochloremia, dająca objawy kliniczne w postaci porażenia kończyn i ogólnego osłabienia mięśniowego, W głodzie wprowadzenie soli kuchennej nawet dożylnie nie powoduje zwiększonego wydalania chlorków, gdyż są one chciwie zatrzymywane przez tkanki. [hasła pokrewne: poradnia psychologiczna, gdynia psycholog, psychoterapia wrocław ]