Obrzeki pochodzenia charlaczego

Obrzęki pochodzenia charłaczego widzimy przede wszystkim w stanach wyniszczenia ustroju na tle chorób przewlekłych, np. w ciężkich niedokrwistościach, nowotworach złośliwych oraz w głodzie. W powstawaniu obrzęków charłaczych odgrywa rolę zwiększona przepuszczalność naczyń wskutek zaburzeń w odżywianiu ścian naczyń i zmniejszenie zawartości białka we krwi, w związku z czym obniża się ciśnienie onkotyczne osocza krwi. Powstawaniu obrzęków charłaczych sprzyja podawanie większych ilości soli kuchennej. Obrzęki z zatrucia powstają po działaniu na tkankę rozmaitych ciał trujących. Ciała trujące uszkadzają ściany naczyń i zwiększają ciśnienie osmotyczne w tkankach z powodu ich rozpadu, co prowadzi do powstawania obrzęków. Obrzęki toksyczne skóry powstają w miejscach ukąszenia niektórych owadów i po działaniu na skórę olejku krotonowego i gorczycowego. Obrzęk ,płuc z zatrucia powstaje po działaniu na płuca chloru, fosgenu i, innych gazów. Obrzęki zapalne są bardzo, zbliżone w swojej patogenezie do obrzęków z zatrucia. Powstają one z powodu zmian ciśnienia onkotycznego i osmotycznego tkanek oraz zmian w przepuszczalności, naczyń. [patrz też: blog motylki, glikogenoza, motylki pro ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: blog motylki glikogenoza motylki pro ana blog