Niedostateczne wprowadzanie soli kuchennej

Niedostateczne wprowadzanie soli kuchennej przez czas dłuższy powoduje obniżenie kwaśności soku żołądkowego i zwiększa ujemny ,bilans wodny co sprzyja znikaniu obrzęków u chorych na nerki lub serce. W ,zaburzeniach przemiany chlorków na pierwszy plan wysuwa się zmiana przemiany wodnej. Im większe zatrzymanie chloru w ustroju, tym więcej zatrzymuje się w nim wody. Zatrzymanie się wody w ustroju w nadmiarze chlorków nie dopuszcza do powstawania stanu hiperchloremicznego. Chlorki opuszczają ustrój z moczem w większej lub mniejszej ilości. Zmniejszenie się wydalania chlorków z moczem widzimy w przypadku zwiększonego wydzielania soku żołądkowego podczas trawienia z; podwyższeniem się jego kwasoty lub w uporczywych wymiotach, podczas których chlorki wydalają, się z treścią żołądkową. W głodzie wydalanie chlorków z moczem jest również zmniejszone i ilość chlorków w moczu człowieka może dojść do 0,5 g na dobę. U głodujących zwierząt natomiast wydalanie chlorków z moczem praktycznie równa się zeru, gdyż na dobę wydala się zaledwie 0,01 g – 0,02 g. Źródłem chlorków w ustroju podczas głodu są rozpadające się tkanki. W głodzie chlorkowym wydzielanie kwasu solnego w żołądku ulega zatrzymaniu się i w soku żołądkowym znajduje się wtedy tylko pepsyna. We krwi powstaje wtedy hipochloremia, dająca objawy kliniczne w postaci porażenia kończyn i ogólnego osłabienia mięśniowego, W głodzie wprowadzenie soli kuchennej nawet dożylnie nie powoduje zwiększonego wydalania chlorków, gdyż są one chciwie zatrzymywane przez tkanki. [hasła pokrewne: koszulka virtus pro allegro, gdynia psycholog, ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: ana blog gdynia psycholog koszulka virtus pro allegro