Hipoteza „samoleczenia” w schizofrenii

Jednym z ważniejszych, długotrwałych poglądów jest to, że osoby cierpiące na schizofrenię palą papierosy bardziej niż populacja ogólna, aby samodzielnie leczyć deficyty poznawcze i inne objawy. Badanie to przetestowało hipotezę samoleczenia, badając skutki abstynencji i wznowienia palenia w poznawaniu u pacjentów ze schizofrenią. Uzależnieni od nikotyny palacze ze schizofrenią (n = 26) zostali przeszkoleni na baterii poznawczej, a następnie hospitalizowani w celu osiągnięcia i utrzymania potwierdzonej abstynencji od palenia przez ~ tydzień. Poznanie testowano podczas palenia, jak zwykle (poziom podstawowy), jeden dzień po zaprzestaniu palenia (wczesna abstynencja), ~ tydzień później (przedłużona abstynencja) oraz w ciągu ~ 3 tygodnie wznowienia palenia (wznowienie). Akumulator testowy zawierał mierniki szybkości przetwarzania, uwagi, rozwiązywania konfliktów, pamięci werbalnej, pamięci roboczej, płynności słownej i funkcji wykona wczej do oceny wielu domen poznawczych dotkniętych schizofrenią. Pozytywne i negatywne objawy schizofrenii, objawy depresji i dyskinezy mierzono również w punkcie wyjściowym i po długotrwałej abstynencji. Nie odnotowano znaczących zmian w globalnych wynikach testów kognitywnych z zaprzestaniem palenia, abstynencją lub wznowieniem. Wystąpiły niewielkie spadki w mierze szybkości przetwarzania i opóźnione retoryki słowne z abstynencją, ale wyniki te nie przetrwały korekt w przypadku wielokrotnych porównań. Co zaskakujące, w tym wewnątrzmiejscowym projekcie On-Off-Off-On nie było znaczących efektów wczesnej lub długotrwałej abstynencji od palenia na środki poznawcze i behawioralne u palaczy ze schizofrenią. Wyniki tego badania podważają szeroko rozpowszechnioną hipotezę samoleczenia palenia i schizofrenii, kwestionują zakres pro-poznawczych skutków palenia i nikotyny w schizofrenii oraz wspierają zachęcanie do zaprzestania palenia w schizofrenii. [patrz też: pestka moreli gorzkiej, motylki blog, lekarz rodzinny września ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny września motylki blog pestka moreli gorzkiej