Gdy czynnosc serca ulep poprawie i ucisk na tetnice bezimienna sie zmniejszy, prawa tetnica szprychowa otrzymuje coraz wiecej krwi

Gdy czynność serca ulep poprawie i ucisk na tętnicę bezimienną się zmniejszy, prawa tętnica szprychowa otrzymuje coraz więcej krwi. Wskutek tego wysokość fali tętna poprawia się w niej coraz bardziej aż wreszcie tętno może stać się w prawej tętnicy szprychowej wyższe niż w lewej. 6) w niedomykalności zastawki trójdzielnej tętno w prawej tętnicy szprychowej bardzo często jest słabsze niż w lewej, zależnie od ucisku tętnicy bezimiennej przez rozszerzoną górną żyłę główną i prawą bezimienną 7) czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla zależnie od odpływu krwi z tętnicy głównej do tętnicy płucnej przed odejściem lewej tętnicy podobojczykowej tętno w lewej tętnicy szprychowej może być słabsze. Różnicę wysokości tętna w tętnicach górnych i dolnych kończyn spostrzega się w chromaniu przerywanym oraz w zwężeniu cieśni tętnicy głównej. Osłuchiwanie tętnic Tętnice osłuchuje się bez ucisku, ucisk b owiem zwężając światło tętnicy może wywołać pojawienie się szmeru. Tętnicę szyjną osłuchuje się tuż powyżej obojczyka między przyczepami mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego oraz na poziomie chrząstki tarczowatej u przyśrodkowego brzegu tego mięśnia, tam gdzie tętnica przylega doń bezpośrednio, tętnicę podobojczykową – nad obojczykiem na zewnątrz od obojczykowego przyczepu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego oraz pod środkiem obojczyka. [przypisy: blog motylki, ana blog, badanie kału cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ana blog badanie kału cena blog motylki