Analiza asocjatywnych wlasciwosci nikotyny w modelu noworodkowego chinpirolu: wplyw na czynnik neurotroficzny pochodzacy z linii komórek glejowych (GDNF)

W pracy przeanalizowano asocjacyjne właściwości nikotyny w paradygmacie preferencji warunkowej (CPP) u szczurów dorastających leczonych z użyciem chinpirolu (NQ) lub soli fizjologicznej (NS). NQ wytwarza dopaminy D2 nadwrażliwość receptora, który utrzymuje się przez całe życie zwierzęcia, a w związku z tym ma znaczenie kierunku schizofrenii. W dwóch eksperymentach szczurom podawano chinpirol (1 mg / kg) lub roztwór soli fizjologicznej od dnia pourodzeniowego (P) 1-21. Po wstępnym teście preferencji na P42-43 zwierzęta kondycjonowano przez osiem kolejnych dni solą fizjologiczną lub nikotyną (0,6 mg / kg wolnej zasady) w Doświadczeniu lub solą fizjologiczną lub nikotyną (1,8 mg / kg wolnej zasady) w Doświadczeniu 2. Ponadto , w każdym eksperymencie były grupy NQ i NS z podaniem antypsychotycznego haloperidolu (0,05 mg / kg) lub klozapiny (2,5 mg / kg) przed kondycją nikotyny. W P52 podawano test po kondycjonowaniu wolny od leku. W P53 jądro p łleżące (NAc) analizowano pod kątem czynnika neurotropowego pochodzenia glejowego (GDNF). Wyniki wykazały, że NQ zwiększyło CPP nikotyny, ale stępiło awersyjne właściwości nikotyny. Haloperydol był skuteczniejszy niż klozapina w blokowaniu nikotynowej CPP w Eksperymencie 1, ale żaden z leków przeciwpsychotycznych nie powodował uwarunkowanej nikotyną awersji do miejsca w Eksperymencie 2. NQ zwiększał GDNF osoczowy, który był uwrażliwiony u szczurów NQ uwarunkowanych nikotyną w Doświadczeniu 1, ale awersyjna dawka nikotyny zmniejszona. GDNF u zwierząt z NQ w doświadczeniu 2. Obydwa leki przeciwpsychotyczne w kombinacji z awersyjną dawką nikotyny zmniejszały GDNF wlewową. Podsumowując, wzrost wrażliwości receptora D2 wpływ na asocjacyjne właściwości i reakcję GDNF do nikotyny, która ma wpływ wobec celów farmakologicznych zaprzestania palenia w schizofrenii. [więcej w: koszulka virtus pro allegro, ropniak pęcherzyka żółciowego, mdrd kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: koszulka virtus pro allegro mdrd kalkulator ropniak pęcherzyka żółciowego