Aktualizacja części D Medicare – Lekcje poznane i niedokończone

Od 2006 roku ponad 40 milionów osób starszych i niepełnosprawnych miało możliwość zapisania się na plan Medicare Part D dotyczący leków na receptę, zgodnie z Ustawą Modernizacyjną Medicare (MMA) z 2003 r. Członkowie Kongresu, głęboko podzieleni przez politykę i ideologię różnice, debaty nad kilkoma cechami proponowanego ustawodawstwa przed jego przejście1. Zagadnieniami, które otrzymały szczególną uwagę, był bezprecedensowy sposób, w jaki świadczenie byłoby świadczone (wyłącznie za pośrednictwem prywatnych planów) i jego projekt, z nietypową luką w zasięgu (czasami nazywaną otwór do pączków ). Politycy pytali, czy firmy ubezpieczeniowe będą skłonne zaoferować samodzielne plany dotyczące narkotyków, ilu beneficjentów zdecyduje się zapisać w programie dobrowolnym oraz w jaki sposób program wpłynie na ceny leków i ogólne wydatki na Medicare. W czwartym roku trwania Medicare Part D administracja Obamy i Demokratycznie kontrolowany Kongres mają okazję do przejrzenia programu i określenia obszarów wymagających poprawy. W tym artykule powracamy do kilku kluczowych pytań poruszonych podczas debaty w Kongresie w 2003 r. Oraz w latach poprzedzających rozpoczęcie programu. Dokonujemy przeglądu dowodów zebranych od czasu wprowadzenia korzyści w 2006 r. I omawiamy kwestie, które mogą pojawić się w programie politycznym.
Ocena dowodów
Czy część D poprawiła dostęp do pokrycia narkotyków.
Medicare Part D zapewnia beneficjentom dostęp do rządowego dotowanego świadczenia z tytułu leków na receptę oferowanego przez prywatnych ubezpieczycieli i menedżerów świadczeń farmaceutycznych. Takie podejście różni się od sposobu, w jaki wszystkie inne świadczenia Medicare są objęte tradycyjnym programem opłat za usługę. MMA zezwoliło na stworzenie nowego produktu ubezpieczeniowego, zwanego samodzielnym planem lekowym na receptę, w celu uzupełnienia opłaty za usługę w ramach programu Medicare; Upoważniła również organizacje zajmujące się opieką zdrowotną w Medicare i inne prywatne plany, które zapewniają wszystkie świadczenia objęte programem Medicare (obecnie nazywane planami Medicare Advantage), aby zapewnić korzyści Części D.
Dostępność planów części D.
Głównym źródłem niepewności było to, czy prywatni ubezpieczyciele byliby skłonni sponsorować samodzielne plany leków na receptę. Tom Scully, administrator Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) od 2001 do 2003 roku, zaobserwowany w 2003 roku, że samodzielne plany narkotykowe nie istnieją w przyrodzie i nie będą działać w praktyce. 3 Aby zachęcić do udziału w planach na niesprawdzonym rynku architekci z części D objęli rezerwę na ryzyko (tzw. korytarze ryzyka ), aby ograniczyć potencjalne straty ubezpieczycieli. W przypadku słabej reakcji ze strony ubezpieczycieli, ustawa upoważniła również sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej do zarządzania awaryjnym planem narkotykowym w każdym regionie z mniej niż dwoma odrębnymi planami.
Tabela 1. Tabela 1. Plany i zapisy Medicare Część D (2006-2009). Ostatecznie obawy dotyczące rentowności rynku prywatnego leku były nieuzasadnione, ponieważ sponsorzy planu wykorzystali szansę stworzoną przez część D, aby zwiększyć swoją bazę zysków i udział w rynku. W 2006 roku, a następnie każdego roku, beneficjenci w całym kraju mieli dostęp do kilkudziesięciu niezależnych planów, aw wielu krajach co najmniej tyle planów antynarkotykowych Medicare Advantage (Tabela 1)
[więcej w: koszulka virtus pro allegro, ropniak pęcherzyka żółciowego, pestka moreli gorzkiej ]

Powiązane tematy z artykułem: koszulka virtus pro allegro pestka moreli gorzkiej ropniak pęcherzyka żółciowego